Monterdesign för Nybro Bostads AB under deras deltagande på Nordbyggmässan 2010. I montern skulle deras produkt “Windowvip”, ett hjälpmedel för att ta ut pivåhängda fönster, visas. Produkten krävde den mesta golvytan för förevisning, därför lades mest fokus på väggarna.

Temat var “Contours of a home” och inspirerades av Windowvips grafiska uttryck. Montern skulle påminna om ett vardagsrum med konturer av en inredning, för att ge mesta fokus på produkten. Fotoramarna påminner om ett collage av familjebilder men innehåller även information om samarbetspartners blandat med konst.

I uppdraget ingick även att göra en grafisk profil och broschyr för Windowvip.